Abos

Abos

Einzel
10% Rabatt 3er-Abo
15% Rabatt 6er-Abo
20% Rabatt 12er-Abo
2 Türer
CHF 400.00
CHF 1’200.00CHF 1’080.00
CHF 2’400.00CHF 2’040.00
CHF 4’800.00CHF 3’840.00
5 Türer
CHF 500.00
CHF 1’500.00CHF 1’350.00
CHF 3’000.00CHF 2’550.00
CHF 6’000.00CHF 4’800.00
SUV
CHF 550.00
CHF 1’650.00CHF 1’485.00
CHF 3’300.00CHF 2’805.00
CHF 6’600.00CHF 5’280.00

Preise exkl. MwSt.